Profil firmy Euro Energy Engineering s.r.o.

Společnost Euro Energy Engineering s.r.o. se prioritně zabývá vědeckotechnickými výpočty v oblasti strojních součástí a celků včetně konstrukčních návrhů. Dále firma řeší veškerou problematiku v oblasti přenosu tepla a hmot a to se zaměřením do energetických aplikací. Jedná se především o níže uvedené oblasti:

 • Dynamické a pevnostní výpočty strojních součástí

  Dynamické a pevnostní výpočty strojních součástí prioritně zaměřených na dynamiku potrubních tras. Jsme připraveni provádět modální analýzy potrubních systémů včetně návrhu např. závěsů, tlumičů,… Součástí výpočtu je i optimalizace umístění závěsů a to za účelem snížení vibrací či minimalizace zrychlení v daných místech. Obecně řečeno, jsme schopni provést spektrální ladění či optimalizaci dané trasy.

  • Modální analýza potrubních tras

   Modální analýza potrubních tras a to za účelem stanovení vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitů

  • Provedení dynamických analýz včetně vynuceného kmitání

   Provedení dynamických analýz včetně vynuceného kmitání, kde zdrojem buzení můžou být seizmické vibrace či libovolné buzení např. od vnitřních zdrojů (turbína, parogenerátor,…)

  • Návrh konstrukčních změn všech prvků v soustavě

   Návrh konstrukčních změn všech prvků v soustavě, včetně navržení tlumičů kmitání a jejich umístění

  • Návrhy konstrukčních změn celého systému

   Návrhy konstrukčních změn celého systému z pohledu minimalizace dynamické zátěže

  • Pevnostní výpočty potrubí a závěsů

   Pevnostní výpočty potrubí a závěsů, přepočítání stávajících závěsů s ohledem např. na teplotu média

 • Vytvoření veškerého potřebného software pro libovolné vědeckotechnické výpočty potřebné ke stanovení dynamické analýzy

  Tento software může být dodán dle konkrétních zadání a požadavků zákazníka s uživatelským rozhraním, které dovolí, aby veškeré výpočty související s řešením dynamických a pevnostních problémů, si byl schopen zákazník provést sám.

 • Pevnostní výpočty potrubních tras včetně všech konstrukčních prvků

  V rámci spolupráce s katedrou mechaniky při ZČU v Plzni jsme schopni provádět pevnostní výpočty potrubních tras včetně všech konstrukčních prvků použitých při technickém návrhu trasy a to především pevnostním návrhu či pevnostní kontrole potrubních závěsů a jejich přepočtů pro použití pro trasy s horkým médiem. Jsme schopni vytvořit i veškerou výkresovou dokumentaci takto upravených např. závěsů a to i ve formě databázového skladu (relační databáze), kdy uživatel je schopen jednotlivé druhy např. závěsů přímo zařazovat (vkládat) do aplikace typu CAD. Dále jsme připravení provádět veškeré dynamické a pevnostní výpočtu pro obecně řečeno veškeré konstrukční prvky používané či dodávané zákazníkem jako je např. kmitání parogenerátoru, turbíny nebo tepelných výměníků atd.

 • CFD analýzy budov a průmyslových objektů

  Provádění CFD analýz a to především budov a průmyslových objektů. Výsledkem těchto výpočtů jsou např. časově závislá tepelná, tlaková a rychlostní pole, která popisují daný objekt z hlediska přenosů a přestupů tepla a energií. Jsme schopni provést optimalizaci návrhů systémů HVAC, navrhnout např. na základě stanovených tepelných mostů stavební úpravy daných objektů.

 • Energetická měření, stanovení tepelných ztrát a zisků, měření hluku

  Firma 3E se dále zabývá energetickými měřeními a to především měření a stanovení tepelných ztrát a zisků, měřením hluku. Cílem těchto měření jsou hodnoty např. pro stanovení a provedení energetického auditu objektu. V současné době se firma zaměřuje na stanovení výše uvedených parametrů pro budovy či průmyslové objekty. Firma používá výpočtové prostředky pro modelování a provádění CFD analýz.

 • Tvorba softwarových aplikací

  Firma se dále zabývá tvorbou softwarových aplikací, které jsou prioritně zaměřený na výše uvedené oblasti. Dále bude firma vytvářet veškeré SW vybavení pro systémy měření a regulace budov (BMS). Firma je schopna a připravena vytvářet veškeré SW aplikace v oblasti databázových aplikací jako je např. Data-Mining, Data-Warehousing,...

 


Kontaktujte nás!

 

Euro energy Engineering s.r.o. logo

 

Euro energy Engineering s.r.o.
Úslavská 2357/75
326 00 Plzeň

IČ: 290 72 921
DIČ: CZ29072921

Ing. Josef Nemeček
Telefon: +420 724 363 808
e-mail: nemecek@3e-klima.cz

Novinky

Toshiba v Plzni

02.05.2013 | Vyspělá technologie za vynikající ceny. Firma 3e-klima se stala oficiálním partnerem firmy Klima-Classic.

více >>

Split Prestige za cenu Deluxe

09.10.2012 | Nástěnný split LG řady Prestige nyní nabízíme za cenu řady Deluxe (Libero R), což představuje slevu 30%. Platí pro jednotky o výkonu 2,5 kW. Jednotky řady Prestige představují absolutní špičku v energetické účinnosti.

více >>

Posezonní slevy

11.09.2012 | Posezonní slevy na všechny jednotky pro rodinné domy (jednotky split, multi-split, tepelná čerpadla a rekuperační jednotky) nabízíme velice zajímavé slevy. Připravte se na zimu instalcí rekuperační jednotky, tepelného čerpadla vzduch-vzduch nebo vzduch-voda.

více >>

Nové kondenzační jednotky LG

11.09.2012 | Nová řada kondenzačních jednotek MVS od výrobce LG Electronics. Výrobce LG Electronics představil nové kondenzační jednotky řady Multi V : MVS. Jednotky jsou určeny především pro dochlazování VZT, parametrově jsou téměř identické s hlavní řadou MV Plus III. Výhodou je atraktivnější cena.

více >>
Zobrazit všechny novinky >>